Kierownik wycieczek szkolnych

Termin kursu: 22-23 października 2011 r. Kurs realizowany jest w ciągu 10 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w godzinach: 9.00- 13.00 w siedzibie Uczelni. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN, potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych. Szkolenie prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców.

czytaj więcej
Kurs Języka Migowego

KURS JĘZYKA MIGOWEGO!!!! Osoby, które chciałyby posiadać umiejętności posługiwania się JĘZYKIEM MIGOWYM mogą zapisać się na kurs tego języka w Dziekanacie Uczelni.

czytaj więcej
Kurs Kolonijny

Tylko u nas!!! Ostatnia szansa odbycia kursu przed wakacjami!!! ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH ogłasza zapisy na kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

czytaj więcej
Kurs Samoobrony dla Kobiet

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach organizuje Kurs samoobrony dla kobiet ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH ogłasza zapisy na kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

czytaj więcej
Warsztat pracy kuratora społecznego

KURS: WARSZTAT PRACY KURATORA SPOŁECZNEGO Uczestnictwo w kursie odbywa się na podstawie zgłoszenia osoby zainteresowanej i uiszczenia przez nią opłaty min 50 zł, jako pierwszej raty całości, wynoszącej 200 zł

czytaj więcej
Kurs Wychowawców Kolonii i Obozów

JAK SPĘDZISZ ZBLIŻAJACE SIĘ WAKACJE? MOŻE CHCESZ WYJECHAĆ JAKO WYCHOWAWCA NA OBÓZ LUB KOLONIE?  PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE!!!

czytaj więcej
Opieka nad osobami chorymi na stwardnienie rozsiane - SM

Cel kursu: przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej do wykonywania zawodu opiekuna osoby chorej na SM. Zdobycie przez słuchaczy umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.

czytaj więcej
Asystent rodziny

Kurs: ASYSTENT RODZINY Razem godzin – 140 Kurs jednosemestralny ( 6 zjazdów – piątek , sobota, niedziela, co dwa, trzy tygodnie) Czesne – 600zł + 100 zł wpisowego ( razem 700zł)

czytaj więcej
Opiekun w domu pomocy społecznej

I. Kurs przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich, zasadniczych zawodowych II. Kurs przeznaczony dla absolwentów szkół podstawowych.

czytaj więcej
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Cel kursu: przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej udzielania pierwszej pomocy dla pracowników zakładów pracy, instytucji oświatowo-wychowawczych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

czytaj więcej
Profilaktyka raka piersi i fizjoteriapia po mastektomii

Cel kursu: przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania (samokontrola, techniki, metody badań) raka piersi u kobiet oraz zasady postępowania (zalecenia praktyczne dla pacjentek po leczeniu chirurgicznym – wskazania i przeciwwskazania), formy usprawniania kobiet po mastektomii.

czytaj więcej
Instruktor fitness

Cel kursu: przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do uzyskania uprawnień instruktora fitness. Przygotowuje uczestników do pracy w klubach fitness, ośrodkach wypoczynkowych, szkołach na lekcjach wychowania fizycznego. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli WF, specjalistów rekreacji, rehabilitacji, wychowania zdrowotnego, pracowników kulturalno-oświatowych, pracowników socjalnych, pedagogów.

czytaj więcej
Detektyw - kurs rozszerzony

  1. Początek zajęć: nabór trwa
  2. Miejsce zajęć: Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ul. Mielczarskiego 51
  3. Koszt uczestnictwa: Kurs rozszerzony ok. 1800zł
  4. Liczba miejsc – 50

czytaj więcej
Detektyw - kurs podstawowy

  1. Początek zajęć: nabór trwa
  2. Miejsce zajęć: Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ul. Mielczarskiego 51
  3. Koszt uczestnictwa: Kurs podstawowy ok. 1200zł
  4. Liczba miejsc – 50

czytaj więcej
Opiekun osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych

Cel kursu: przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej do wykonywania zawodu opiekuna osoby niepełnosprawnej. Zdobycie przez słuchaczy umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.

czytaj więcej
  1  

KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Kursy

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl