Zasady realizacji wyjazdów studentów w roku akademickim 2015/2016

Załącznik 5

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016

 

            Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ ERASMUSA+, ECHE (ważną w danym roku akademickim), z którą została podpisana umowa bilateralna przewidująca wymianę studentów.

           

            Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach Programu ERASMUS+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

   być oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/ inżyniera, magistra lub doktora;

 

   być (w momencie wyjazdu na studia) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

czytaj więcej
Zasady rekrutacji studentów w roku akademickim 2015/2016

1.   Rekrutacja studentów na studia oraz praktyki w ramach programu ERASMUS+ odbywa się na poziomie uczelni.

2.   Kwalifikacja studentów na semestr letni 2014/15 powinna być zakończona do 30 kwietnia 2014 roku, a na semestr zimowy i na praktyki do 30 listopada 2014 roku. Dokumenty rekrutacyjne  złożone po tym terminie również będą rozpatrywane pod warunkiem posiadania wolnych środków.

 3. Studenci powinni złożyć następujące dokumenty:

- Podanie (Application Form-SMS) lub (Training Programme-SMP) (obowiązkowe).

 

czytaj więcej
Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Kandydatury i wysokość stypendium są zatwierdzane przez Komisję  ds. Programu ERASMUS+.)dziekan, Kanclerz, Koordynator Erasmus+)

Około 2 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu studenci podpisują z uczelnią macierzystą umowę stanowiącą podstawę do przekazania stypendium Erasmus+.

Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w uczelni partnerskiej, obliczane z dokładnością do 1 dnia.

czytaj więcej
Zasady rekrutacji studentów w roku akademickim 2015/2016

1.   Rekrutacja studentów na studia oraz praktyki w ramach programu ERASMUS+ odbywa się na poziomie uczelni.

 

2.   Kwalifikacja studentów na semestr letni 2014/15 powinna być zakończona do 30 kwietnia 2014 roku, a na semestr zimowy i na praktyki do 30 listopada 2014 roku. Dokumenty rekrutacyjne  złożone po tym terminie również będą rozpatrywane pod warunkiem posiadania wolnych środków.

 3. Studenci powinni złożyć następujące dokumenty:

- Podanie (Application Form-SMS) lub (Training Programme-SMP) (obowiązkowe).

 

 

 

 

czytaj więcej
  1  

KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl