Fizjoterapia


Szukasz planu zajęć? Kliknij tutaj!

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształcąc studentów na kierunku FIZJOTERAPIA. Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł - licencjat.Absolwent kierunku Fizjoterapia jest przygotowany do podjęcia pracy fizjoterapeuty w placówkach otwartej i zamkniętej służby zdrowia, takich jak: szpitalne oddziały rehabilitacji, sanatoria, przychodnie, a także w takich placówkach jak, poradnie, domy opieki społecznej, domy dla osób starszych, zakłady pracy chronionej. Absolwent jest również przygotowany do pracy w jednostkach prowadzących działalność prozdrowotną: gabinety odnowy biologicznej, fitness kluby, gabinety masażu itp.

Nauka na kierunku fizjoterapia oprócz przedmiotów ogólnych i kierunkowych wynikających z planu studiów obejmuje praktyki zawodowe. Liczba godzin praktyki jest zgodna z wymogami unijnymi, co pozwala absolwentom na podejmowanie pracy na terenie całej Europy. Praktyki odbywają się w szpitalach, sanatoriach ,  zakładach lecznictwa otwartego itp.

Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godziny 15.00, sobota, niedziela).

Absolwenci ŚSW mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadzących studia II stopnia


Uczelnia wpisana jest do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolictwa Wyższego pod nr 272.Fizjoterapia – specjalność
,,ODNOWA BIOLOGICZNA w SPORCIE”
Specjalność Odnowa biologiczna w sporcie przygotowuje teoretycznie i praktycznie fizjoterapeutów do pracy w zakresie odnowy biologicznej sportowców oraz osób w różnym wieku w celu przywrócenia psychofizycznej gotowości do podjęcia treningu, pracy.
Specjaliści odnowy biologicznej w sporcie są przygotowani do umiejętnego podejmowania działań przyśpieszających restytucję u sportowców w różnym okresie treningowym, a także do organizowania i prowadzenia szeroko pojętej odnowy biologicznej u ludzi w różnym wieku.

Wymiar godzin: 160 godzin
wykłady: 60 godzin
ćwiczenia: 100 godzin

Rok i semestr studiów:
kierunek Fizjoterapia III rok semestr 5, 6

Program zajęć:

Lp.

Przedmiot

Wyk. /g

Ćw. /g

1.

Teoria odnowy biologicznej

15

 

2.

Fizjologia wysiłku fizycznego

10

10

3.

Żywienie w sporcie

10

 

4.

Wybrane metody odnowy biologicznej

10

40

5.

Odnowa biologiczna w wybranych dyscyplinach sportu

 

40

6.

Psychologiczne metody odnowy biologicznej

15

10

Ilość godzin

60

100

RAZEM

160Bloki tematyczne

1. Teoria odnowy biologicznej
• definicja odnowy biologicznej, zadania, metody i środki;
• fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej;
• charakterystyka struktury procesu treningowego;
• programowanie wspomagania;
• diagnoza zmian zmęczeniowych;
• kontrola działań wspomagających.
2. Fizjologia wysiłku fizycznego
• pojęcie wysiłku fizycznego, treningu fizycznego, aktywności ruchowej, rodzaje wysiłku fizycznego;
• pojęcie wydolności fizycznej tj. zdolności organizmu człowieka do wysiłku fizycznego;
• wpływ wysiłku fizycznego jednorazowego i systematycznego na organizm człowieka;
• metody oceny wysiłku fizycznego;
• źródła energii do wysiłku fizycznego;
• fizjologiczne skutki bezczynności;
• szacowanie wydatku energetycznego;
• aktualne zalecenia aktywności fizycznej w profilaktyce chorób przewlekłych.
3. Żywienie w sporcie
• biochemiczne metody odnowy biologicznej;
• piramida zdrowego żywienia;
• żywienie podczas zawodów;
• wspomaganie dietetyczne przed, podczas i po treningu – białka, tłuszcze, węglowodany, woda, witaminy, substancje mineralne;
• wspomaganie farmakologiczne i doping.
4. Wybrane metody odnowy biologicznej
• zasady stosowania odnowy biologicznej;
• sport jako specyficzny rodzaj ludzkiej działalności;
• wspomaganie procesów wypoczynkowych zachodzących w układzie nerwowym;
• medyczna terapia sportowa, wskazania, cel i zasady;
• krioterapia w odnowie biologicznej;
• odnowa biologiczna w SPA;
• masaż sportowy: rodzaje, wskazania i przeciwwskazania, celowość stosowania masażu;
• masaż izometryczny, próżniowy, okostnowy;
• masaż chiński, refleksoterapia; aromaterapia;
• neuromobilizacje;
• elementy terapii manualnej;
• taping w profilaktyce oraz leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu u sportowców;
• sportowy trening wzmacniający po urazach sportowych.
5. Odnowa biologiczna w wybranych dyscyplinach sportu
• praktyczne zastosowanie odnowy biologicznej wybranych dyscyplinach sportu;
• fizykoterapia- praktyczne zabiegi fizykalne;
• traumatologia sportowa;
• zastosowanie bodźców fizykalnych w celu usprawniania transportu metabolitów
wysiłkowych;
• zwalczanie bólu będącego wynikiem treningu;
• techniki rozciągania mięśni jako środek profilaktyki urazowej;
• wspomaganie leczenia urazów sportowych.
6. Psychologiczne metody odnowy biologicznej
• ćwiczenia koncentrująco-relaksacyjne;
• rola integracji umysłu i ciała w sporcie;
• joga;
• trening psychiczny w sporcie;
• relaksacja progresywna (stopniowana) Jacobsona;
• trening izometryczny Franklina;
• trening autogenny metodą Schultza;
• trening mentalny w procesie treningu sportowego;
• zdrowotne treningi relaksacyjne;
• modyfikacja pobudzenia emocjonalnego.

Forma zaliczenia:
zaliczenie na ocenę, egzamin
Status przedmiotu: obligatoryjny

Zasady zaliczania przedmiotu:
pozytywna ocena z wiadomości (kolokwium), 100% obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach.


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl