Pedagogika ze specjalnością resocjalizacja


Szukasz planu zajęć? Kliknij tutaj!

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształcąc studentów na kierunku PEDAGOGIKA ze specjalnością RESOCJALIZACJA . Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł - licencjat.


Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Dla wzmocnienia pozycji absolwentów resocjalizacji na rynku pracy, w planie studiów wprowadzono kształcenie w zakresie:
mediacji - "to dobrowolne poufne porozumienie się ludzi będących w konflikcie, którzy w obecności wspomagającego ich mediatora, starają się osiągnąć ugodę" (Mediacje w Polsce). Celem zajęć jest kształcenie mediatorów;

komunikacji społecznej - wymiana informacji. Celem zajęć jest wykształcenie u studentów następujących rodzajów predyspozycji: słuchania, zachęcania innych do udzielania informacji, autoekspresji, wpływania na zachowania innych, współpracy w rozwiązywaniu wspólnego problemu;

technik psychologicznych - sposoby postępowania pozwalajace na rozwiązywanie specyficznych problemów pojedynczych jednostek i grup;

Absolwenci kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja są przygotowani do podjęcia  pracy w ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, zakładach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach karnych, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych  i innych zajmujących się jednostkami nieprzystosowanymi społecznie.
Wykształcenie wyższe w zakresie resocjalizacji jest szczególnie ważne dla osób starających się o pracę w służbach mundurowych.

Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godziny 15.00, sobota, niedziela).
 
Absolwenci ŚSW mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadzących studia II stopnia.

Uczelnia wpisana jest do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 272


KIERUNKI Studiów

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl