Zdrowie publiczne


Szukasz planu zajęć? Kliknij tutaj!

ZAPRASZAMY NA KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNEŚwiętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształcąc studentów na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE ze specjalnością Organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej. Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł - licencjat.

Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 
Absolwenci kierunku Zdrowie publiczne to osoby, które posiadają kwalifikacje upoważniające do pracy w jednostkach opieki zdrowotnej oraz instytucjach i jednostkach samorzadu terytorialnego i administracji publicznej zajmujących się ochroną i promocją zdrowia.

Absolwent Zdrowia publicznego ze specjalnością Organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej posiada kompetencje do sprawowania funkcji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz kosztowo-efektywnego zarządzania zasobami i kontraktowania. 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach ochrony zdrowia, szpitalach, instytucjach opieki zdrowotnej, przychodniach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych.

Zjazdy na studiach niestacjonarnych  odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godziny 15.00, sobota, niedziela).

Absolwenci ŚSW mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadzących studia II stopnia.

Uczelnia wpisana jest do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 272


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl