Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia* - studia podyplomowe


Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych jednostkach służby zdrowia.
Studia przeznaczone są dla lekarzy, prawników, ekonomistów, absolwentów zdrowia publicznego administracji i innych osób z wyższym wykształceniem, zainteresowanych organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia.


Informacje organizacyjno – rekrutacyjne:

Czas trwania studiów – dwa semestry – 300 godzin

UWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019 (rozpoczęcie zajęć do 30 września 2019 r.) ORAZ MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020.
Organizacja zajęć – 15 zjazdów sobotnio – niedzielnych ( lub 12 zjazdów: piątek od 15,00 – sobota-niedziela- po uzgodnieniu ze słuchaczami)

Koszt studiów – 2200zł (płatne w 4 ratach) + wpisowe 200 zł + 85 zł opłata rekrutacyjna (wpłacane w chwili składania dokumentów)

Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu, kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanacie Uczelni), potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego, kserokopia dowodu osobistego.

Zapisy i informacje: Poniedziałek – sobota: 9.00 – 15.00,
Dziekanat ŚSW tel: 41 362 30 18; 

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies