Logopedia

Logopedia - studia podyplomowe


Planowany start: 5 października 2019

Rekrutacja trwa.


 

Szukasz planu, kliknij tutaj!

UWAGA! 
Rekrutacja:
Nadal  trwa nabór na rok akademicki 2019/2020 Można jeszcze składać dokumenty (rozpoczęcie zajęć  5 października 2019 r.)

 

MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020. Rozpoczęcie zajęć po zrekrutowaniu 15 słuchaczy . Plan zajęć zostanie umieszczony w zakładce plany zajęć na naszej stronie internetowej www.ssw.edu.pl w zakładce plany studiów - logopedia w późniejszym terminie. 

Informacje organizacyjno – rekrutacyjne:

Czas trwania studiów :


cztery semestry – 615 godzin. Po ukończeniu studiółw słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyskując 60 pkt ECTS zgodnie ze znowelizowaną Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Polską Ramą Kwalifikacji.
Organizacja studiów
– zjazdy sobotnio – niedzielne; zajęcia zblokowane; harmonogram zjazdów zostanie podany na pierwszym zjeździe


Koszt studiów:
1150 zł za semestr; opłata rekrutacyjna 85 zł. Pierwszą ratę 500 zł + opłatę rekrutacyjną należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć na konto uczelni lub w  dniu pierwszego zjazdu  w kasie uczelni w godz. od 9.00 do 15.00

 

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu terapii logopedycznej, a tym samym przygotowanie do pracy samodzielnego logopedy.

Program studiów odpowiada standardom Polskiego Związku Logopedów.

 

Studia dają kwalifikacje i uprawnienia do:

- prowadzenia samodzielnego gabinetu logopedycznego

- pracy:

- na stanowisku logopedga w placówkach oświatowych, terapeutycznych lub gabinetach.

- w przedszkolach i szkołach,

- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

- w poradniach specjalistycznych (np. dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy),

- w ośrodkach szkolno – wychowawczych,

- w domach dziecka,

- w szpitalach i poradniach przyszpitalnych,

- w przychodniach specjalistycznych,

Nazwa zawodu: Logopeda;  kod zawodu: 229402; 235906 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Studia te kierowane są do:

- absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, interesujących się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie jak i w piśmie,

- rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci,

- osób, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach: osobistych i zawodowych,

- nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukujący pracy;

- osób posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.

 

 

ZAPYTAJ O NEUROLOGOPEDIĘ - kontynuacja nauki na naszej uczelni będzie dla Ciebie korzystna!

 

 

PROMOCJA –ZAPISY NA STUDIA WOLNE OD OPŁATY WPISOWEGO
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych , kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanacie Uczelni ŚSW lub na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja - studia podyplomowe), kserokopia dowodu osobistego do wglądu.

Zapisy i informacje: 
41 362 30 18 ,  503 187 000

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies