Logopedia

studia podyplomowe


Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu terapii logopedycznej, a tym samym przygotowanie do pracy samodzielnego logopedy.
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych pracą logopedy - preferowane kierunki humanistyczne i medyczne.


Szukasz planu, kliknij tutaj!

UWAGA! 
Rekrutacja: Nadal  trwa nabór na rok akademicki 2018/2019 Można jeszcze składać dokumenty.  Plan zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej www.ssw.edu.pl w zakładce plany studiów - logopedia I rok 2018/2019
  po zrekrutowaniu odpowiedniej ilości osób. 
Informacje organizacyjno – rekrutacyjne:


Czas trwania studiów :
cztery semestry – 615 godzin. Po ukończeniu studiółw słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyskując 60 pkt ECTS zgodnie ze znowelizowaną Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi.
Początek zajęć:   
Organizacja studiów
– zjazdy sobotnio – niedzielne; zajęcia zblokowane; harmonogram zjazdów zostanie podany na pierwszym zjeździe
Koszt studiów:
1150 zł za semestr; opłata rekrutacyjna 85 zł. Pierwszą ratę 500 zł + opłatę rekrutacyjną należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć na konto uczelni lub w  dniu pierwszego zjazdu  w kasie uczelni w godz. od 8.00 do 16.00

PROMOCJA –ZAPISY NA STUDIA WOLNE OD OPŁATY WPISOWEGO
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych , kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanacie Uczelni ŚSW lub na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja - studia podyplomowe), kserokopia dowodu osobistego.

Zapisy i informacje: 
41 362 30 18 - - - - - 41 332 74 51 - - - - 503 187 000


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Studia Podyplomowe

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl