Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną* - studia podyplomoweUWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019 (rozpoczęcie zajęć do 30 września 2019 r.) ORAZ MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020.
Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem i uprawnieniami pedagogicznymi.

Każdy słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wyszczególnionymi przedmiotami oraz liczbą zrealizowanych godzin.

Kadra: Zapewniamy wysoki poziom kształcenia

Czas trwania: dwa semestry – 330 godzin

Czesne: czesne w wysokości 2800 zł + 85 zł opłata rekrutacyjna- płatne jednorazowo lub w 4 ratach

Liczba miejsc: 30 osób - (ograniczona liczba miejsc)

Rekrutacja: Świętokrzyska Szkoła Wyższa,
Kielce ul. MIelczarskiego 51
Dziekanat, tel. 041 362 30 18, 041 332 74 51

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego (osoby, które nie posiadają studiów pedagogicznych), ksero dowodu osobistego, kwestionariusz osobowy

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies