Neourologopedia

studia podyplomowe


Studia podyplomowe przygotowują do pracy na oddziałach rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, w placówkach specjalnych przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz w innych placówkach , w których przebywają osoby posiadające zaburzenia mowy, głosu i języka o podłożu neurologicznym, psychicznym i psychiatrycznym.W planie studiów znajdują się m.in. takie bloki tematyczne jak: zaburzenia głosu, języka i mowy u osób z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami neurologicznymi, chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychiatrycznymi; komunikacja w autyzmie; neuropsychologiczna diagnoza w afazji; diagnoza i terapia dyzartrii; alternatywne sposoby komunikacji osób z głębokimi zaburzeniami mowy; integracja sensoryczna w terapii logopedycznej; fizjoterapia i osteopatia w usprawnianiu aparatu mowy i wiele innych.

Informacje organizacyjno – rekrutacyjne:

Czas trwania studiów – dwa semestry – 300 godzin, zjazdy sobotnio-niedzielne co dwa tygodnie.

 TRWA NABÓR  na VI EDYCJĘ na rok akad. 2018/2019 !!! Można składać dokumenty!!!

Początek zajęć zostanie ustalony po zrektrutowaniu odpowiedniej liczby słuchaczy. Plan zajęć będzie umieszczony na stronie internetowej www.ssw.edu.pl w zakładce plany zajęć NEUROLOGOPEDIA w późniejszym terminie


Opłata rekrutacyjna 50 zł + I rata 500 zł. przed rozpoczęciem pierwszych zajęć

Koszt studiów – 3500zł (3500 płatne w ratach, I rata jak wyżej)

Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dyplom ukończenia studiów podyplomowych z logopedii, ksero dyplomu, podanie.

Zapisy i informacje: Wtorekpiątek: 8 – 16.00, dziekanat ŚSW ul. Mielczarskiego 51 tel: 41 362 30 18;
41 332 74 51


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Studia Podyplomowe

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl