Asystent rodziny

Asystent rodziny* - studia podyplomowe


 NABÓR TRWA na rok akademicki 2019/2020

Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzupełnić wykształcenie odbyciem szkolenia (studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pracy z dziećmi i rodziną)

W programie między innymi: rodzina jako grupa społeczna i środowisko wychowawcze, diagnozowanie problemów rodzinnych, poradnictwo rodzinne, mediacje w rodzinie, interwencja kryzysowa w rodzinie, komunikacja społeczna, trening interpersonalny, autoterapia, plan pracy z rodziną, metodyka pracy asystenta rodzinnego i inne.


ASYSTENT RODZINNY

Liczba miejsc – 30
Liczba godzin – 280
Koszt studiów – 2100 zł  czesne ; pierwsza rata 500 zł przed pierwszym zjazdem, pozostała kwota w dogodnych ratach zgodnie z podpisaną umową
Czas realizacji: NABÓR TRWA!
Miejsce realizacji zajęć: ŚSW, Kielce, ul. Mielczarskiego 51

Rekrutacja  do wyczerpania miejsc
Zapisu dokonać można osobiście w dziekanacie ŚSW, Kielce, ul. Mielczarskiego 51, wt-czw. od 9.00-15.00, piątek 11.00-17.00, sobota 9.00-15.00 (od 1.10.2019)lub telefonicznie 41 – 362-30-18 (dziekanat)

Konieczne dokumenty:

  1. ksero dyplomu studiów wyższych, zaświadczenie potwierdzające roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, kwestionariusz osobowy, poświadczenie opłaty wpisowej
  2. absolwenci szkół średnich: ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej,  udokumentowanie co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi i rodziną, kwestionariusz osobowy, **

* Na życzenie słuchaczy możliwa intensyfikacja zjazdów i skrócenie czasu kształcenia
** Absolwentom szkół średnich (z powodu nakazu prawa) zamiast studiów podyplomowych proponujemy kurs kwalifikacyjny 

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies