Kurs Języka Migowego


KURS JĘZYKA MIGOWEGO

Osoby, które chciałyby posiadać umiejętności posługiwania się JĘZYKIEM MIGOWYM mogą zapisać się na kurs tego języka w Dziekanacie Uczelni.

 

Nabór trwa, polanowany termin rozpoczęcia kursu: czerwiec 2019.


Czas trwania kursu: 60 godzin (weekendy, co dwa tygodnie)

Termin: nabór trwa, planowane rozpoczęcie zajęć: czerwiec 2019

Cena: 650zł (dla osób z orzecznym stopniem niepełnosprawności możliwa refundacja ze środków PFRON)

Wykładowcy: certyfikowani tłumacze języka migowego Polskiego Związku Głuchych

Absolwencie kursu otrzymują ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU PODSTAWOWEGO I TYTUŁ:
TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO STOPNIA MIGOWEGO.

Miejsce kursu:
 
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Ul. Mielczarskiego 51
Tel. 41 362 30 18

Wykładowcy: certyfikowany tłumacz języka migowego z Polskiego Związku Głuchych – Oddział Kielce
Uczestnik otrzymuje ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU PODSTAWOWEGO I TYTUŁ: TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWGO STOPNIA PODSTAWOWEGO

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Kursy

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies