Warsztat pracy kuratora społecznego


KURS: WARSZTAT PRACY KURATORA SPOŁECZNEGO

Uczestnictwo w kursie odbywa się na podstawie zgłoszenia osoby zainteresowanej i uiszczenia przez nią opłaty min 50 zł, jako pierwszej raty całości, wynoszącej 200 zł


Uczestnik ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy
2. odpis świadectwa dojrzałości
3. potwierdzenie dokonania pierwszej raty w wysokości nim 50 zł
4. kserokopię dowodu osobistego

Kurs będzie prowadzony przez profesjonalną kadrę w tym Kuratora Okręgowego.

Program zajęć zatwierdzony jest przez Prezesa Sądu Okręgowego.


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Kursy

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl