Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami z terapii pedagogicznej

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - studia podyplomowe


 

 

Rozkład zajęć I-go zjazdu znajdzie się w zakładce

Plany na naszej stronie internetowej.

 


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z ELEMENTAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ
UWAGA! Zmiana standardów kształcenia nauczycieli (patrz rozporządzenieMNiSW z dnia17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do zawodu nauczyciela, wprowadza się zmianę nazwy studiów podyplomowych z korektą programu dostosowaną do obowiązującego prawa.


Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW


W planie studiów znajdują się m. in. takie bloki tematyczne jak: współczesne koncepcje kształcenia i wychowania, zintegrowana edukacja elementarna w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych, pedagogika dzieci o specjalnych potrzebach, terapia muzyczna, terapia plastyczna oraz wiele innych.

Informacje organizacyjno – rekrutacyjne:

Czas trwania studiów - dwa semestry - 415 godzin
Początek zajęć - j.w -NABÓR TRWA! 

Organizacja zajęć – zjazdy sobota – niedziela
Koszt: 3500 zł (płatne w 7 ratach). Dla absolwentów naszej uczelni jest 25% zniżki.  Pierwsza rata 500 zł + 85 zł opłata rekrutacyjna. Wpłata na konto lub w kasie uczelni przed terminem I-go zjazdu  na konto lub w  kasie uczelni. Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych,  kwestionariusz osobowy, potwierdzenie dokonanej wpłaty pierwszej raty. W dniu pierwszego zjazdu należy złożyć w dziekanacie odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. 
Liczba miejsc: 30 osób (ograniczona liczba miejsc)

Przed pierwszym zjazdem lub najpóźniej w dniu pierwszych zajęć  należy wpłacić na konto Uczelni lub a kasie Uczelni kwotę 85 zł opłatę rekrutacyjną i 500 zł pierwszą ratę.
Studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych pedagogicznych nauczycielskich(mgr i licencjackich) oraz innych studiów wyższych*, przygotowujące do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Rekrutacja: Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
ul. Mielczarskiego 51
tel. 41 362 30 18 , tel./fax. 41 332 74 51


* Do uzyskania uprawnień konieczne przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe pedagogiczne, studium pedagogiczne)

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies