Opiekun w domu pomocy społecznej


I. Kurs przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich, zasadniczych zawodowych
II. Kurs przeznaczony dla absolwentów szkół podstawowych.


Początek zajęć: nabór trwa
Miejsce zajęć: Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ul. Mielczarskiego 51
Koszt uczestnictwa: 600 zł ( płatne w trzech ratach)
Liczba miejsc – 50

Zajęcia odbywać się będą w formie ćwiczeń i wykładów w terminach uzgodnionych ze słuchaczami. Program obejmuje 120 godzin m.in. z takich przedmiotów jak: elementy psychologii, socjologii, pedagogiki specjalnej, prawa, polityki społecznej, arteterapii, rehabilitacji, promocji zdrowia . Program obejmuje także zajęcia dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych oraz organizacji czasu wolnego i aktywizacji.
Planuje się intensywną realizację zajęć w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec ( do 15.07).
Dokumenty (odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej, zawodowej, lub podstawowej, kwestionariusz osobowy) należy składać w dziekanacie ŚSW do dnia 1 maja 2009r.
Informacji udziela: dziekanat Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
w każdy dzień od godz. 8,00 – 16,00
tel. 041362 30 18,

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Kursy

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies