Detektyw - kurs podstawowy


  1. Początek zajęć: nabór trwa
  2. Miejsce zajęć: Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ul. Mielczarskiego 51
  3. Koszt uczestnictwa: Kurs podstawowy ok. 1200zł
  4. Liczba miejsc – 50


Kurs przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich
Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów w terminach uzgodnionych ze słuchaczami.
Program kursu obejmuje około 150godzin m.in. z takich przedmiotów jak: zasady wykonywania usług detektywistycznych, elementy prawa karnego, karnego procesowego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, elementy kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, psychologii sadowej, prawne podstawy niektórych organów Państwa, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

Kurs przygotowuje do egzaminu na licencję detektywa

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa: Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych)
Planuje się intensywną realizację zajęć.
Dokumenty ( odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej, kwestionariusz osobowy, ) należy składać w dziekanacie ŚSW.
Informacji udziela: dziekanat Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
w każdy dzień od godz. 8,00 – 16,00
tel. 041 362 30 18


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Kursy

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl