Opiekun osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych


Cel kursu: przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej do wykonywania zawodu opiekuna osoby niepełnosprawnej. Zdobycie przez słuchaczy umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.


Czas trwania: 30 godzin
Wielkość grupy: do 15 osób
Miejsce kursu: ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA WYŻSZA
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA
25-709 KIELCE ul. Mielczarskiego 51

Kontakt: e – mail swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

tel. – 041 3623018
Koszt kursu: 300 zł
Kurs kończy się zaliczeniem i wydaniem dyplomu (zaświadczenia) przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą ‒ Wydział Ochrony Zdrowia.
Kurs przeznaczony jest dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, pielęgniarek/pielęgniarzy, pracowników socjalnych, pracowników opieki społecznej, domów spokojnej starości.


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Kursy

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl