Resocjalizacja z socjoterapią


UWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019 (rozpoczęcie zajęć do 30 września 2019 r.) ORAZ MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020. ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ po zrekrutowaniu słuchaczy. Dokładny plan zajęć zostanie umieszczony na naszej stronie w zakładce plany studiów . Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów drogą elektroniczną lub osobiście w dziekanacie. Przed rozpoczęciem zajęć na konto lub w kasie uczelni w pierwszym dniu zajęć należy dokonać wpłaty pierwszej raty w wysokości 500 zł i opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do pracy w specjalnych przedszkolach i szkołach , jak również innych placówkach, w których wychowankami są dzieci niepełnosprawne lub nieprzystosowane społecznie.


Studia adresowane są do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

W trakcie studiów realizowane są przedmioty między innymi takie jak: elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, patologie społeczne, resocjalizacja w środowisku otwartym, metodyka pracy socjoterapeutycznej, trening umiejętności negocjacyjnych i in.

Każdy słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wyszczególnionymi przedmiotami , liczbą zrealizowanych godzin oraz liczbą punktów ECTS 60, zgodnie z PRK.

Kadra: Zapewniamy wysoki poziom kształcenia

Czas trwania: dwa semestry: 400 godzin w tym 120 godzin praktyki

Liczba miejsc: 30 osób – (ograniczona liczba miejsc)
Koszt studiów: 2700 płatne w ratach + 85 zł opłata rekrutacyjna. I ratę 500 zł + 85 zł opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto lub w kasie uczelni przed I-szym zjazdem.

Rekrutacja: Świętokrzyska Szkoła Wyższa,
Kielce ul. Mielczarskiego 51
Dziekanat jest czynny od wtorku do soboty w godz. od 9-15. w piątek do godziny 17 w okresie od 1.10 -30.06 danego roku, w okresie wakacji od poniedziałku do piątku w godz. od 9-15..; tel. 41 3623018, 

Wymagane dokumenty: kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,  wypełniony kwestionariusz osobowy

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies