Resocjalizacja z socjoterapią

studia podyplomowe


NABÓR TRWA na rok akademicki 2018/2019 !!! Można składać dokumenty. ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ po zrekrutowaniu słuchaczy. Dokładny plan zajęć zostanie umieszczony na naszej stronie w zakładce plany studiów . Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów drogą elektroniczną lub osobiście w dziekanacie. Przed rozpoczęciem zajęć na konto lub w kasie uczelni w pierwszym dniu zajęć należy dokonać wpłaty pierwszej raty w wysokości 500 zł i opłaty rekrutacyjnej 50 zł.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do pracy w specjalnych przedszkolach i szkołach , jak również innych placówkach, w których wychowankami są dzieci niepełnosprawne lub nieprzystosowane społecznie.


Studia adresowane są do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

W trakcie studiów realizowane są przedmioty między innymi takie jak: elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, patologie społeczne, resocjalizacja w środowisku otwartym, metodyka pracy socjoterapeutycznej, trening umiejętności negocjacyjnych i in.

Każdy słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wyszczególnionymi przedmiotami , liczbą zrealizowanych godzin oraz liczbą punktów ECTS 60, zgodnie z KRK.

Kadra: Zapewniamy wysoki poziom kształcenia

Czas trwania: dwa semestry: 400 godzin w tym 120 godzin praktyki

Liczba miejsc: 30 osób – (ograniczona liczba miejsc)
Koszt studiów: 2700 płatne w ratach + 50 zł opłata rekrutacyjna. I ratę 500 zł + 50 zł opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto lub w kasie uczelni przed I-szym zjazdem.

Rekrutacja: Świętokrzyska Szkoła Wyższa,
Kielce ul. Mielczarskiego 51
Dziekanat jest czynny od wtorku do soboty w godz. od 8-16. w piątek do godziny 18 w okresie od 1.10 -30.06 danego roku, w okresie wakacji od poniedziałku do piątku w godz. od 8-16..; tel. 41 3623018, 41 3327451

Wymagane dokumenty: kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego, wypełniony kwestionariusz osobowy


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Studia Podyplomowe

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl