INFORMACJA DLA STUDENTÓW ŚSW W KIELCACH O PROGRAMIE MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY STUDENTÓW LLP – ERASMUS


Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada Europejską Kartę Erasmusa, dzięki czemu może wysyłać studentów na studia na jeden lub dwa semestry oraz na 3 miesięczne praktyki zagraniczne. Uczelnia wypłaca stypendia od 300-500 Euro miesięcznie każdemu naszemu studentowi Erasmus.
W roku akademickim 2016/17 planujemy wyjazd 15 studentów na studia i 10 na praktykę.
Rekrutacja nie została zakończona,  mamy jeszcze Euro na realizację 2-3 wyjazdów na praktykę latem 2017 roku lub na studia na semestr letni.
Program Erasmus dofinansowuje wyjazdy zarówno studentów jak i kadry dydaktycznej i pracowników uczelni.

INFO: Tabela stawek na dany rok akademicki znajduje się w zasadach finansowania wyjazdów studentów (dział: dla Studentów).


Na obecnym etapie pragniemy zainteresować programem mobilności studentów wszystkich kierunków i specjalności.

W programie Erasmus Student może ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:
• wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoją uczelnią macierzystą;(czas 1 - 2 semestry). Dofinansowanie kosztów pobytu w wysokości od 280 do 450 euro za każdy miesiąc.
• wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji współpracującej z Twoją uczelnią.(czas 3 - 6 miesięcy) z dofinansowaniem do 350 - 450 Euro za miesiąc.
Dofinansowanie jest grantem naukowym w całości zwolnionym z opodatkowania i wpływu na jakiekolwiek świadczenia socjalne lub naukowe do których student jest uprawniony w Polsce.

Taka praktyka zagraniczna nie obciąża finansowo zagranicznego pracodawcy , student jest ubezpieczony przez NFZ w Polsce, a pracodawca nie musi(choć jeśli chce - może) ponosić żadnych kosztów.

Na podstawie Learning Agreement uczelnia macierzysta zaliczy uzgodnione przedmioty na podstawie ocen z uczelni przyjmującej. Student po powrocie kontynuuje naukę na kolejnym semestrze ze swoją grupą/rokiem, tak więc wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus nie powoduje przedłużenia okresu studiowania.

Pragniemy zachęcić studentów do planowania studiów pod kątem wyjazdu w czasie jednego semestru na przygodę życia.

Już teraz zapraszamy chętnych do kontaktowania się z koordynatorem Erasmus i wysyłaniem dokumentów aplikacyjnych znajdujących się poniżej ze wskazaniem znajomości języków obcych oraz preferowanych krajów do wyjazdu. Konieczność znajomości języka obcego nie dot. Słowacji.
Studenci z potwierdzoną niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie szczegóły na www.erasmus.org.pl

Prosimy wszystkich studentów 1- go roku o zaplanowanie swojego wyjazdu na studia po 1wszym roku lub praktykę:

- skupić się na nauce języków obcych - szczególnie język angielski,
- zrobić prawo jazdy teraz, nie odkładać na później,
- zaplanować wyjazd w przyszłym lub kolejnym roku,
- odwiedzić stronę www.erasmus.org.pl,
- zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora Erasmus - Ernest Nowak.

Dodatkowe informacje nt. doświadczeń i wrażeń studentów ze studiów na konkretnych uczelniach zagranicznych można znaleźć na:
http://www.erasmus.org.pl/gielda-informacji-studentow-erasmusa


Z Poważaniem

Uczelniany Koordynator Erasmus.

Ernest Nowak

tel. 606388854, e-mail erasmus@erasmus.com.pl


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl