UczelniaŚwiętokrzyska Szkoła Wyższa wpisana jest do rejestru niepublicznych szkół wyższych Ministra Edukacji Narodowej pod numer 272. Rozpoczęła działalność w roku 2003. Uczelnia działa zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz  ze znowelizowaną ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011 roku.

Rektorem uczelni jest dr Józef Krasuski


W uczelni funkcjonuje:

  • Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia
  • Biblioteka i czytelnia
  • Dziekanat
  • Kwestura
  • Bufet i punkt ksero


Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia prowadzi kształcenie na kierunkach:

  • Praca socjalna
  • Fizjoterapia
  • Pedagogika ze specjalością resocjalizacja
  • Zdrowie publiczne
  • Pedagogika ze specjalnościa edukacja dla bezpieczeństwaW uczelni działa Samorząd Studencki, którego przedstawiciel jest członkiem senatu, Uczelniana Komisja Stypendialna, której większość stanowią studenci oraz Koła Naukowe i Studenckie Koło Wolontariuszy

Wysoko kwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna, zgodne z ministerialnymi standardami programy nauczania, przyjazna, rodzinna atmosfera, niskie czesne, bardzo dobre warunki lokalowe, dogodny dojazd i bezpłatny parking dla samochodów to zalety Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej.


Świętokrzyska Szkoła Wyższa jest zlokalizowana w pobliżu dworca PKP i PKS oraz przystanków BUS-ów.

Niedaleko od uczelni znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej Kadzielnia, gdzie wystepują grupy skał wapiennych o malowniczym ukształtowaniu i stanowiska rzadkich roślin,rezerwat krajobrazowy Karczówka z przylegającą piękną barokową budowlą sakralną, hala sportowa i tereny rekreacyjne kieleckiego stadionu ze ścieżkami rowerowymi. W uczelni działa Samorząd Studencki, którego przedstawiciel jest członkiem senatu, Uczelniana Komisja Stypendialna, której większość stanowią studenci orza Studenckie Koło Wolontariuszy.


Dziekanat dla studentów czynny w okresie wakacyjnym od 1.07.2016:


poniedziałek - 9.00-15.00
wtorek - 9.00-15.00
środa - 9.00-15.00
czwartek - 9.00-15.00
piątek - 9.00-15.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

Dziekanant dla kandydatów na studia czynny:


poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek - 8.00-16.00
środa - 8.00-16.00
czwartek - 8.00-16.00
piątek - 8.00-18.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl