Kryminologia z elementami kryminalistyki

Studia podyplomowe


Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: sierpień 2019.

 


Cel studiów: teoretyczne i praktyczne przygotowanie do skutecznej i kompetentnej pracy związanej z problemami przestępczości, dewiacji społecznych i porządkiem publicznym.


Studia podyplomowe z kryminologii przeznaczone są dla absolwentów studiów I-go stopnia (licencjat) i II-go stopnia (magisterskie).Oferta skierowana jest przede wszystkim do pracowników (lub osób, którzy  zamierzają zostać pracownikami) służb społecznych (policja, kuratorzy sądowi, służba więzienna, służba graniczna, wychowawcy placówek resocjalizacyjnych), jak również pracowników organów państwowych i samorządowych, w zakresie obowiązków których znajduje się dbałość o bezpieczeństwo osób fizycznych i prawnych. Studia zainteresują także badaczy problemów społecznych i obrońców praw człowieka.

Program studiów: W programie studiów znajdują się przedmioty o charakterze teoretycznym i praktycznym, a mianowicie: kryminologia, podstawy prawa karnego materialnego i procesowego, prawo policyjne, polityka kryminalna, psychologiczne podstawy funkcjonowania człowieka i mechanizmów jego zachowań, przestępczość społeczna, teorie przestępczości, psychologia negocjacji i rozwiązywania konfliktów, przestępczość kryminalna, taktyka zwalczania przestępczości, taktyka i praktyka pracy wykrywczej, resocjalizacja w społeczności lokalnej, wiktymologia, metody badań w kryminologii, wymiar sprawiedliwości karnej i wiele innych.

Kadra dydaktyczna: zajęcia prowadzić będą specjaliści z zakresu kryminologii, prawa karnego, prawa procesowego, psychologii, mediacji, teorii pracy wykrywczej i teorii zwalczania przestępczości.

Miejsce realizacji zajęć: Świętokrzyska Szkoła Wyższa, 25-709 Kielce ul. Mielczarskiego 51

Informacje organizacyjno-rekrutacyjne:

Czas trwania studiów: dwa semestry (320 godzin)
Termin realizacji zajęć: od sierpnia 2019 (zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie
Odpłatność: 2800 zł.za całość (płatne w 6-ciu ratach : pierwsza rata 700 zł., 5 rat po 400 zł.)
Warunki przyjęcia:

  1. O przyjęcie na studia podyplomowe "Kryminologia z elementami kryminalistyki" ubiegać się mogą osoby, które ukończyły studia wyższe
  2. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 4.  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:
        a)  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
        b)  wypełniony kwestionariusz zgłodszeniowy ( do wydrukowania ze strony internetowej Uczelni);
        c)  potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.


Zapisy telefoniczne i wszelkie informacje można uzyskać w dziekanacie pod numerem telefonu 41 362 30 18


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Studia Podyplomowe

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl