Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe


TRWA NABÓR na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne
(planowane rozpoczęcie zajęć 7 września 2019 r.)

  Rozpoczęcie zajęć po zrekrutowaniu 15 słuchaczy . Plan zajęć zostanie umieszczony w zakładce plany zajęć na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie.


Uruchamiamy kształcenie pedagogiczne ze specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą i resocjaliza
cyjną. Absolwent nabywa kwalifikacje pedagogiczne i dodatkowo kwalifikacje do wykonywania zawodu wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Słuchaczem Studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego może zostać osoba legitymująca się wykształceniem wyższym.


Czas trwania studiów: dwa semestry, 465 godzin (w tym 180 godzin praktyki); zjazdy co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę.

Koszt : 2000 zł płatne jednorazowo lub w 6 ratach; I rata 500 zł, pozostałe po 300 zł. wg harmonogramu w umowie oraz 85 zł jednorazowej opłaty rekrutayjnej płatnej przy pierwszej racie.

Zasady rekrutacji:

Kandydat składa :
1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
2. kwestionariusz osobowy (do pobrania na naszej stronie internetowej lub w dziekanacie)

Zapisy i informacje: Wtorek - sobota: godz. 9.00 - 15.00, dziekanat ŚSW ul. Mielczarskiego 51,
tel. 41 362 30 18;

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies