WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE


UWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019 (rozpoczęcie zajęć do 30 września 2019 r.) ORAZ MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020. Dla absolwentów naszej uczelni jest 25% zniżki opłaty za studia. ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - po zrekrutowaniu 15 słuchaczy. Przed pierwszym zjazdem lub najpóźniej w dniu pierwszych zajęć  należy wpłacic na konto Uczelni lub w kasie Uczelni kwotę 85 zł opłatę rekrutacyjną i 500 zł pierwszą ratę.Plan zajęć zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej  w zakładce plany zajęć w późniejszym tarminie.Czas trwania studiów – 2 semestry (420 godzin, w tym 120 godz. praktyki)

 


Adresaci:  absolwenci kierunków studiów: pedagogika, psychologia, pedagogika specjalna  ( bez względu na realizowaną specjalność),fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa lub terapia pedagogiczna (wymagane przygotowanie pedagogiczne)

Rodzaj studiów : studia kwalifikacyjne : słuchacz nabywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzenia zajęć kompensacyjnych z dziećmi  (podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  , § 15, ust.4,pkt.1,2,3,4)

 

 

Cele studiów:

W zakresie wiedzy -  nabycie wiedzy z zakresu uwarunkowań rozwojowych dziecka z autyzmem , zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi oraz z zakresu  konstruowania diagnoz rozwojowych i funkcjonalnych;

W zakresie umiejętności - nabycie umiejętności konstruowania i skutecznego realizowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dziecka/ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi;

W zakresie kompetencji - kształtowanie postawy świadomego swych zadań nauczyciela – wychowawcy , przygotowanego do permanentnego doskonalenia wiedzy specjalistycznej;

Miejsce realizacji zajęć: ŚSW, Kielce ul.Mielczarskiego 51

Organizacja kształcenia:

Początek zajęć po zrekrutowaniu 15 słuchaczy. Nabór trwa nadal,  można jeszcze zapisać się na studia. Dla absolwentów naszej uczelni jest  25% zniżki opłaty za studia.

Częstotliwość zajęć: co dwa tygodnie ( soboty i niedziele) 

Koszt studiów: 2800zł + jednorazowa opłata rekrutacyjna 85 zł. Pierwsza rata 500 zł + opłata rekrutacyjna przed pierwszymi zajęciami na konto uczelni lub w kasie uczelni .Pozostała kwota w dogodnych ratach zgodnie z zawarta umową.

 

Rekrutacja: 

a) osobiście:  dziekanat Wydziału Pedagogicznego i Ochrony Zdrowia , ul. Mielczarskiego 51, czynny : wtorek – czwartek od 8,00 do 16,00, piątek 8,00-18,00, sobota 8,00 - 16,00 

b) telefonicznie : 41 362 30 18;  503 187 000

c) e-mailowo: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

d) internetowo: www.ssw.edu.pl

 

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów (odpis), ksero dowodu osobistego, kwestionariusz zgłoszeniowy ( do pobrania ze strony internetowej)

 

*Tekst rozporządzenia cytowanego powyżej (podstawa nabycia kwalifikacji): 

 

„4. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która :

1) ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia,  studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia,  studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzana psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,  oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 

 

4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy określone w § 21”.

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies