Pedagogika: specjalność - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna


Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształcąc studentów na kierunku PEDAGOGIKA : specjalność - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA . Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł - licencjat.


Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Dla wzmocnienia pozycji absolwentów pedagogiki na rynku pracy, wprowada się nową specjalność - edukacją wczesnoszkolna i przedszkolna

Absolwenci kierunku pedagogika: specjalność -  edukacja wczesnoszkola i przedszkolna są przygotowani do podjęcia  pracy w przedszkolach i szkołach w klasach I-III.

W planie studiów oprócz bloku przedmiotów z grupy treści podstawowych znajdą się m.in. takie bloki tematyczne jak: współczesne koncepcje kształcenia i wychowania, zintegrowana edukacja elementarna w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych, polonistycznych, przyrodniczych i innych, pedagogika dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, terapia muzyczna, plastyczna oraz wiele innych w pełni przygotowywujących do pracy nauczyciela przedszkola i klas I- III zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godziny 15.00, sobota, niedziela).
 
Absolwenci ŚSW mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadzących studia II stopnia.

Uczelnia wpisana jest do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 272


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl