Pedagogika: ścieżka specjalizacyjna MEDIACJE


Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształcąc studentów na kierunku PEDAGOGIKA : ścieżka specjalizacyjna MEDIACJE.

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł - licencjat.

 


Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Dla wzmocnienia pozycji absolwentów pedagogiki na rynku pracy, w tym roku prowadzimy nabór na kierunku PEDAGOGIKA ze ścieżką specjalizacyjną: MEDIACJE.


Absolwenci kierunku tego kierunku uzyskają kompetencje niezbędne do pracy jako mediatorzy.

Ta ścieżka specjalizacyjna została opracowana ze względu na rosnące zapotrzebowanie na mediatorów w różnych dziedzinach życia.

W planie studiów oprócz bloku przedmiotów z grupy treści podstawowych znajdą się m.in. takie bloki tematyczne jak: współczesne koncepcje kształcenia i wychowania, a także wiedzy z zakresu mediacji, podstaw zagadnień prawnych, współpracy i negocjacji zgodnie z rozporządzeniem MNiSW oraz Standardami Szkolenia Mediatorów z 2007 roku.

Umiejętności zdobyte podczas tych studiów dadzą możliwość pracy nie tylko jako mediator, ale także pozwolą na zdobycie kompetencji niezbędnych w różnych gałęziach gospodarki.Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godziny 15.00, sobota, niedziela).
 
Absolwenci ŚSW mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadzących studia II stopnia.

Uczelnia wpisana jest do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 272

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies