Kwalifikacje Pedagogiczne-nauczycielskie

Kwalifikacje Pedagogiczne-nauczycielskie* - studia podyplomowe


Kwalifikacje Pedagogiczne-nauczycielskie -TRWA NABÓR NA II EDYCJĘ  W ROKU AKAD. 2018/2019

Studia zostaną uruchomione po zrekrutowaniu min. 15 kandydatów.

Cel studiów: Nabycie kwalifikacji pedagogicznych-nauczycielskich poprzez wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające profesjonalne nauczanie określonego przedmiotu, prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych w placówkach edukacyjnych.

Adresaci: Absolwenci studiów wyższych II stopnia posiadający przygotowanie merytoryczne do naucznia okreslonego przedmiotu lub prowadzenia określonych zajęć a nie posiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego uzyskają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci studiów I stopnia mogą uzyskać kwalifikacje tylko i wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych)


Kwalifikacje Pedagogiczno-nauczycielskie

Czas trwania studiów - 3 semestry

Liczba godzin -  430, w tym 150 godzin praktyki

Czesne - 1200 zł za semestr (płatne w 4 ratach po 300 zł, opłata rekrutacyjna jednorazowa 50 zł, I ratę 300 zł + opłatę rekrutacyjną należy wpłacić do dnia pierwszego zjazdu na konto lub w kasie uczelni)

 

Wymagane dokumenty: 1.Wypełniony kwestionariusz na studia (można wypełnić druk znajdujący się na stronie internetowej w zakładce rekrutacja-studia podyplomowe i przesłać do uczelni lub osobiście w dziekanacie); 2. Ksero dowodu osobistego; 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies