Zdrowie publiczne - kierunek przyszłości?


Zdrowie publiczne, co trzeba wiedzieć o tym kierunku studiów
 
Gdzie można znaleźć pracę po ich ukończeniu  Czy jest to kierunek przyszłościowy


   W obecnym czasie coraz liczniejsze choroby dotykają zarówno pojedyncze osoby, jak i całe społeczeństwa. Problem chorób cywilizacyjnych i zawodowych wciąż się nasila.

Jeśli interesują Cię zagadnienia związane ze zdrowiem, społecznymi aspektami zagadnień medycznych oraz statystyczne i demograficzne interpretowanie współczesnych tendencji w zakresie zdrowia to  kierunek Zdrowie Publiczne jest właśnie dla Ciebie.

 

W czasie studiów zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności  z zakresu:

 

* oceny efektywności, dostępności i jakości usług zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia;

* organizacji wybranych świadczeń dla określonych grup społecznych (np. szczepienia, badania przesiewowe);

* rozpoznawania środowiskowych, demograficznych, biologicznych oraz psychologicznych zagrożeń zdrowia;

* organizacji działań w obszarze prawa i regulacji w ochronie zdrowia (np. prawa pacjenta);

* organizacji działań z zakresu edukacji i promocji zdrowotnej oraz informowaniu o zdrowiu;

* aktywizacji różnych grup społecznych w celu rozwiązywania swoich problemów zdrowotnych;

* tworzenia krótko- i długoterminowych planów działań w obszarze ochrony zdrowia;

* prowadzenia badań i analiz w celu rozpoznawania przyczyn problemów zdrowotnych;

* organizacji i prowadzenia rejestracji oraz analizy stanu zdrowia oraz czynników środowiskowych;

* zarządzania kadrą lub finansami w placówkach opieki medycznej.

 

 

Specjaliści ds. zdrowia publicznego mogą znaleźć zatrudnienie w branżach związanych m.in. z:

·         samorządem terytorialnym (np. instytucje zarządzające danymi medycznymi, prowadzące edukację i promocję zdrowia);

·         administracją państwową (np. placówki nadzorczo-inspekcyjne systemu opieki zdrowotnej);

·         przemysłem farmaceutycznym;

·         pomocą społeczną (np. zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach pomocy społecznej, hospicjach)

·         opieką zdrowotna (publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej).

 

Autor: Sylwia Jopkiewicz

 

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies