Studia I stopnia - licencjat

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA


KOMUNIKAT

 

Zarządzeniem Rektora (1/2020 oraz 2/2020) zawiesza się wszystkie zajęcia dla studentów i uczestników innych form kształcenia prowadzonych w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach  do dnia 15 kwietnia 2020 r. włącznie,
z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa SARS CoV-2. 

 

Jednocześnie informujemy o uruchomieniu nauczania w formie zdalnej.

 

 

REKRUTACJA ZIMOWA 2020

Zapraszamy na studia I stopnia (licencjat): pedagogika lub praca socjalna.

 

Prowadzimy nabór na studia podyplomowe: resocjalizacja z socjoterapią, szkolny doradca zawodowy, asystent osoby niepełnosprawnej, oligofrenopedagogika i wczesne wspomaganie osób z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu.

 

 

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi i zacieśnianiu współpracy z instytucjami społecznymi w naszym mieście zmianiliśmy siedzibę szkoły.

Nowy adres: Kielce, ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 53 (dawne Gimnazjum nr 14 w Kielcach).

 


Posiadamy prawie 20 lat doświadczenia w kształceniu na kierunkach: Pedagogika i Praca socjalna.

 

Zapraszamy na studia w Kielcach!

 

Zapraszamy na studia w Kielcach

 

Studia na Świętokrzyskiej Szkole Wyższej to:

- dogodny system stypendialny

- niskie czesne

- przyjazna atmosfera

- wysoka jakość kształcenia praktycznego

 

Ponadto nasi studenci w trakcie 3 lat studiów mogą odbywać kursy przydatne w późniejszej pracy zawodowej (np. kurs języka migowego, komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, kurs kolonijny, warsztaty kuratora społecznego i wiele innych),

niektóre z nich zaliczane są do programu studiów i ECTS.

 

Pomagamy w odbywaniu praktyk, które dla wielu z Was są pierwszym doświadczeniem zawodowym.

 

Uczelnia posiada bogatą ofertę współpracy zagranicznej w ramach programu ERASMUS+ (Niemcy, Hiszpania, Turcja, Węgry, Słowacja)

 

Zapraszamy na studia w Kielcach,

 

Świętokrzyska Szkoła Wyższa - u nas warto studiować!

 

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies