Praca socjalna: Streetworker


Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształcąc studentów na kierunku PRACA SOCJALNA (studia stacjonarne i niestacjonarne) . Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł - licencjat.


Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Kształcenie na kierunku praca socjalna ze ścieżką specjalizacyjną: streetworker ma na celu profesjonalne przygotowanie kadr, na poziomie wyższym
zawodowym, do realizacji zadań systemu pomocy społecznej, jak również prowadzenia pracy socjalnej.


Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godziny 15.00, sobota, niedziela).

Absolwenci kierunku praca socjalna otrzymują kwalifikacje pracownika socjalnego i mogą podejmować pracę w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bazrobociu, w ośrodkach wsparcia, placówkach dla bezdomnych itp. oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

 Absolwenci ŚSW mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadzących studia II stopnia.


Uczelnia wpisana jest do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 272.

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies