Rektor


Rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach - dr Józef Krasuski
Urodzony: 28 maja 1933 r. na Podlasiu


1956-61 - studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wykształcenie: wyższe: WSP w

I Działalność zawodowa

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr Łukasza Kurdybachy z zakresu historii wychowania

1961 - 67 - praca w Studium Nauczycielskim w Radomiu, wykładowca i zastępca dyrektora
1967 - 70 - studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim
1970 - obrona pracy doktorskiej: Tajne szkolnictwo elementarne i średnie w okresie okupacji hitlerowskiej, promotor: prof. Łukasz Kurdybacha
1970 -71 - Instytut Historii PAN w Warszawie- asystent
1971 - 2001 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach obecnie Akademia Świętokrzyska
Pełnione funkcje:
- prodziekan Wydziału Pedagogicznego (3 kadencje)
- dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii (2 kadencje)
2001 - 2006 Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu – na stanowisku profesora;

Promocja około 500 prac magisterskich i licencjackich, wśród których kilkanaście nagrodzono na konkursach ogólnopolskich, kilka wydano drukiem.

II Działaność naukowa


Działalność naukowa koncentruje się wokół historii szkolnictwa i oświaty w XVIII i XX wieku w Polsce, a szczególnie tajne szkolnictwo w okresie okupacji

- 5 książek – jako druki zwarte
- 65 artykułów i rozpraw, w tym jedno opublikowane w Anglii i jedno w Niemczech
- 5 podręczników i skryptów do historii wychowania – autorstwo lub współautorstwo
- 8 prac redakcyjnych
- wydawnictwa źródłowe oraz liczne recenzje w tym wydawnicze
- 4 nagrody indywidualne za działalność naukową Ministra Oświaty i Wychowania oraz kilkanaście nagród rektora Akademii Świętokrzyskiej
- od 1981 r. członek Rady Redakcyjnej Kwartalnika "Przegląd Historyczno-Oświatowy"


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl