Niniejsza informacja ma na celu przybliżenie studentom założeń programu LLP-Erasmus, finansującego zagraniczne wyjazdy studentów w celu zdobycia doświadczenia zawodowego lub odbycia części studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej.

Przyjęcia odbywają się na podstawie świadectwa dojrzałości. Wstęp na studia w przypadku "starej matury" i "nowej matury" jest wolny i następuje na podstawie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Studenci mają możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, mieszkaniowego oraz z tytułu niepełnosprawnosci, po zaliczeniu I roku ze stypendim naukowego.

W programie między innymi: rodzina jako grupa społeczna i środowisko wychowawcze, diagnozowanie problemów rodzinnych, poradnictwo rodzinne, mediacje w rodzinie, interwencja kryzysowa w rodzinie, komunikacja społeczna, trening interpersonalny, autoterapia, plan pracy z rodziną, metodyka pracy asystenta rodzinnego i inne

Erasmus+

Rekrutacja

Asystent rodziny