Rekrutacja do SSW

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA


UWAGA! Dla kandydatów na studia dziekanat jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 9.00 do 15.00. W  niedzielę dziekanat jest nieczynny
 Zapraszamy


 Uwaga!!! I Ty możesz jeszcze zapisać się i studiować

Zapraszamy na kierunki:
 • PRACA SOCJALNA
 • PEDAGOGIKA - specjalność resocjalizacja z socjoterapią
 • PEDAGOGIKA Z EDUKACJĄ DLA BEZPIECZEŃSTWA* - NOWOŚĆ!!!
 • ZDROWIE PUBLICZNE
UWAGA!!!! WSTĘP WOLNY!

Koszty nauki:

 1. Opłata rekrutacyjna
  na wszystkie kierunki 85 zł
 2. Wpisowe na studia
  stacjonarne i niestacjonarne - 200 zł
  Promocja: 0 zł do 31.07.2019

 

Czesne dla I roku


w roku akad.2019/20 płatne w 10 ratach :

 

Studia stacjonarne

Kierunek:

Czesne:

 PRACA SOCJALNA

 3300 zł (płatne w 10 ratach)

PEDAGOGIKA: 
specjalność 
- RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ 

3300 zł (płatne w 10 ratach)

PEDAGOGIKA Z EDUKACJĄ DLA BEZPIECZEŃSTWA

3300 zł (płatne w 10 ratach)

 ZDROWIE PUBLICZNE

 3500 zł (płatne w 10 ratach)

 

Studia niestacjonarne

Kierunek:

Czesne:

 PRACA SOCJALNA

 3200 zł (płatne w 10 ratach)

PEDAGOGIKA: 
specjalność 
- RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ 
 

3200 zł (płatne w 10 ratach)

PEDAGOGIKA Z EDUKACJĄ DLA BEZPIECZEŃSTWA

3200 zł (płatne w 10 ratach)

 ZDROWIE PUBLICZNE

 3400 zł (płatne w 10 ratach)

 

 

 
UWAGA!!!! Nie pobieramy dodatkowych opłat za:

 •  sesje egzaminacyjne
 • zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne
 • zaświadczenia


Przyjęcia odbywają się na podstawie świadectwa dojrzałości.


Wstęp na studia w przypadku "starej matury" i "nowej matury" jest wolny i następuje na podstawie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Studenci mają możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (dawne mieszkaniowe)(dotyczy studentów studiów dziennych), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (dokumenty stypendialne składa się w dziekanacie do 15.10.2019r.) oraz po zaliczeniu I roku ze stypendim Rektora dla najlepszych studentów.

DODATKOWYM ATUTEM SĄ PRAKTYKI ZAGRANICZNE !!!!! - patrz zakładka ERASMUS

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości + kserokopia
 • świadectwo ukończenia szkoły + kserokopia
 • 3 zdjęcia (fotografie kandydata zgodne w wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • wypełniony kwestionariusz (do pobrania w Dziekanacie Uczelni)


Świętokrzyska Szkoła Wyższa

ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce
tel.: 41 362 30 18
tel./fax.: 41 332 74 51


Nr konta bankowego Uczelni:
Raiffeisen Bank O/Kielce
05 1750 1110 0000 0000 1141 3439


Dziekanat dla kandydatów na studia czynny:

wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.
niedziela, poniedziałek - nieczynne


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl