Rekrutacja do SSW

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA


UWAGA! Dla kandydatów na studia dziekanat jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 9.00 do 15.00. W  niedzielę dziekanat jest nieczynny
 Zapraszamy


 

Zapraszamy na kierunki:
 • PRACA SOCJALNA - ścieżki specjalizacyjne: asystent rodziny / streetworker / wspomaganie osoby niepełnosprawnej
 • PEDAGOGIKA - ścieżki specjalizacyjne: mediacje / resocjalizacja z socjoterapią /doradca zawodowy / terapeuta pedagogiczny

 

Ścieżki specjalizacyjne będą realizowane od drugiego roku studiów. Warunkiem uruchomienia ścieżki jest zebranie grupy min. 20 studentów.

WSTĘP WOLNY NA STUDIA:

Koszty nauki:

 1. Opłata rekrutacyjna
  na wszystkie kierunki 85 zł
 2. Wpisowe na studia
  stacjonarne i niestacjonarne - 200 zł
  Promocja: 0 zł do 15.10.2020

 

Czesne dla I roku


w roku akad.2020/21 płatne w 10 ratach :

 

Studia stacjonarne

Kierunek:

Czesne:

 PRACA SOCJALNA

 3300 zł (płatne w 10 ratach)

PEDAGOGIKA: 

 3300 zł (płatne w 10 ratach)

   
   

 

Studia niestacjonarne

Kierunek:

Czesne:

 PRACA SOCJALNA

 3200 zł (płatne w 10 ratach)

PEDAGOGIKA

 3200 zł (płatne w 10 ratach)

   
   
   

 
UWAGA!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za:

 •  sesje egzaminacyjne
 • zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne
 • zaświadczenia


Przyjęcia odbywają się na podstawie świadectwa dojrzałości.


Wstęp na studia w przypadku "starej matury" i "nowej matury" jest wolny i następuje na podstawie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Studenci mają możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (dawne mieszkaniowe)(dotyczy studentów studiów dziennych), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (dokumenty stypendialne składa się w dziekanacie do 15.10.2020r.) oraz po zaliczeniu I roku ze stypendim Rektora dla najlepszych studentów.

DODATKOWYM ATUTEM SĄ PRAKTYKI ZAGRANICZNE ! - patrz zakładka ERASMUS

Pomagamy także w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu) + kserokopia
 • świadectwo ukończenia szkoły (oryginał do wglądu) + kserokopia
 • 3 zdjęcia (fotografie kandydata zgodne w wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • wypełniony kwestionariusz (do pobrania w Dziekanacie Uczelni)

Ścieżki specjalizacyjne będą realizowane od drugiego roku studiów. Warunkiem uruchomienia ścieżki jest zebranie grupy min. 20 studentów.


Świętokrzyska Szkoła Wyższa

ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce
tel.: 41 362 30 18


Nr konta bankowego Uczelni:
Raiffeisen Bank O/Kielce
05 1750 1110 0000 0000 1141 3439


Dziekanat dla kandydatów na studia czynny:

wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.
niedziela, poniedziałek - nieczynne

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies